Xem chi tiết tin
Hướng dẫn làm bài thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 Cập nhật lúc 16:22:06 05/07/2014
Hướng dẫn làm bài thi đại học môn Tiếng Anh khối A1

Đáp án mã đề 163:
1.D    2B    3B    4.B    5.A    6.C
7.D    8.C    9B    10.D    11A    12C
13C    14A    15A    16B    17A    18A
19B    20B    21B    22C    23B    24A
25A    26B    27B    28C    29B    30C
31D    32B    33D    34A    35B    36.A
37B    38A    39D    40.C    41B    42C
43A    44B    45C    46A    47A    48A
49A    50B    
61.C    62.D    63.C 64.D 65.A 66.C
67.A    68.D    69.A    70.C    71A    72A
73.A    74.B    75.C    76C    77A    78A
79D 80A

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 2014
Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 2014
Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 2014
Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 2014

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 2014
Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh khối A1 2014

Nguồn: Tổ Tiếng Anh  Logo Hocmai  Hocmai.vn

hocmai.vn

Các tin liên quan
 Tuyển sinh năm 2019 Khoa TMĐT
 Khóa học về Phân tích dữ liệu
 Phân tích dữ liệu online
 Trung tâm Anh Ngữ DLA
 Trung tâm đào tạo Quốc tế, ĐHKT
 Khoa Marketing, Đại học Kinh tế
 Khoa Ngân hàng
 Khoa Tài Chính, ĐHKT
 Trung tâm đào tạo Quốc tế
 TT Đào tạo ngắn hạn&Bồi dưỡng NV
 Tư vấn du học Vietlink Education
©2013-2017 tuvantuyensinhtructuyen.vn
Số lượt truy cập
53,074,638