Xem chi tiết tin
Thông tin tuyển sinh năm 2014 của Khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN Cập nhật lúc 11:36:36 05/03/2014
Năm 2014, khoa Thống kê - Tin học tuyển sinh 04 chuyên ngành gồm: Thương mại điện tử, Tin học Quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Thống kê.